top of page
IMG_20210303_133552.jpg

SKANOWANIE LASEROWE

Skanowanie laserowe jest technologią pozwalającą na bardzo szybkie pozyskanie dokładnej geometrii mierzonego obiektu

z ogromną rozdzielczością, przy jednoczesnej rejestracji jego rzeczywistej tekstury. Nowoczesne skanery laserowe pozwalają pozyskiwać miliony punktów pomiarowych na sekundę, zachowując przy tym dokładność ich położenia na poziomie pojedynczych milimetrów. Punkty te tworząc gęstą chmurę, opisują w realistyczny sposób skanowany obiekt

i generują mnóstwo możliwości ich wykorzystania. Produktami skanowania są m.in. chmury punktów, modele 3D, dokumentacja w postaci przekrojów czy rzutów, ale technologia ta oferuje o wiele więcej możliwości. Dzięki niej można analizować, porównywać, zestawiać, mierzyć, monitorować i oceniać projekty w sposób, który do tej pory był nieosiągalny dla konwencjonalnych metod pomiaru. Skorzystaj zatem z ogromnych możliwości skanowania laserowego i zwiększ wydajność swojej pracy!

Skanowanie laserowe: Service

ZASTOSOWANIA SKANOWANIA LASEROWEGO

Jeżeli chcesz w bezpieczny oraz szybki sposób wykonać pomiar budynku, budowli lub elementu konstrukcyjnego złożonego projektu, przeprowadzić kontrolę geometrii- pionowości czy płaszczyznowości, porównać stan faktyczny z dokumentacją projektową, wykonywać inwentaryzacje powykonawcze, przygotowywać dokumentację na potrzeby renowacji czy przebudowy, tworzyć raporty, badać deformacje, przeprowadzać pomiary powierzchniowe i objętościowe oraz kontrolować jakość- skorzystaj

z możliwości skanowania laserowego i zwiększ wydajność!

Technologia skanowania laserowego wykorzystywana jest m.in. przy:

  • przenoszeniu obiektu do przestrzeni cyfrowej- digitalizacji,

  • integracji danych laserowych i fotogrametrycznych, wspomagając proces modelowania 3D,

  • renowacji i przebudowie budynków oraz budowli,

  • kontroli powykonawczej obiektów budowlanych,

  • przeprowadzaniu inspekcji budowlanych,

  • tworzeniu/ odtwarzaniu niezbędnej dokumentacji projektowej,

  • badaniach deformacji oraz kontroli geometrii obiektów- np. płaszczyznowości czy pionowości,

  • próbnych montażach konstrukcji.

Wykorzystanie nowoczesnej technologii pomiarowej, jaką jest skanowanie laserowe znacząco redukuje czas realizacji pomiarów, a zatem skraca też okres oczekiwania na ich wyniki. Ponadto dzięki przyspieszeniu przebiegu prac terenowych minimalizowana jest konieczność przebywania ludzi w obiekcie objętym pomiarami, co zwiększa bezpieczeństwo pracy i nie powoduje opóźnień w realizacji.


Porównując za to rezultaty pomiarów klasycznych, takich jak pomiary tachimetryczne, z efektami skaningu- zyskujemy ogromną rozdzielczość danych pomiarowych, nieosiągalną dla metod tradycyjnych. Rozdzielczość danych określona przez ich bardzo dużą gęstość, pozwala na wykonywanie wielu analiz, porównań czy zestawień oraz całościowy monitoring pomierzonego obiektu, nieopierający się jedynie na rozproszonej i rzadkiej siatce punktów oraz punktach charakterystycznych, ale na milionach punktów opisujących geometrię zdigitalizowanego obiektu czy jego elementu. Właściwość ta przenosi tak prowadzone analizy na kompletnie inny poziom, poszerzając znacznie możliwości klasycznie wykonywanych inwentaryzacji i pomiarów.

Niezmienne pozostaje za to jedno- dokładność pomiaru. Punkty pomierzone z wykorzystaniem skaningu cechuje błąd położenia rzędu pojedynczych milimetrów, co jest wartością wystarczającą do większości zastosowań w przemyśle, architekturze, budownictwie czy szeroko pojętym wykonawstwie elementów prefabrykowanych. Słowem, jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo, szybkość, dużą rozdzielczość oraz mnogość zastosowań nowoczesnych technologii pomiarowych, bez jednoczesnej utraty dokładności ich rezultatów- skorzystaj z możliwości jakie generuje skanowanie laserowe!

Skanowanie laserowe: Lista
Skanowanie laserowe: Film
bottom of page