top of page
DJI_0012_1.jpg

INSPEKCJE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Niekorzystne czynniki atmosferyczne, zmęczenie materiału, błędy w wykonaniu konstrukcji lub zwyczajnie ząb czasu, wpływają na kondycję obiektów budowlanych, ustawicznie pogarszając ich stan techniczny. Elementy niepoprawnie umocowane, posiadające znamiona korozji, pęknięcia czy ubytki często znajdują się w niedostępnych miejscach, stwarzając podczas inspekcji konieczność wykorzystania lin alpinistycznych lub specjalistycznych rusztowań. Znacznie bezpieczniejszą i szybszą metodą jest przeprowadzenie inspekcji obiektu z pomocą Bezzałogowego Statku Powietrznego, umożliwiającego pozyskanie wysokorozdzielczych zdjęć oraz filmów, ukazujących kontrolowaną konstrukcję z rozdzielczością, sięgającą nawet pojedynczych milimetrów. Archiwizacja tak pozyskanych materiałów, umożliwia powrót do nich w nieokreślonej przyszłości, a tym samym odtworzenie dokładnego stanu obiektu na konkretny moment. Z własnego biura, w opisany sposób poszukiwać można usterek mostów, budynków czy turbin wiatrowych, oznaczając podejrzane o defekty obszary na zarejestrowanych przez BSP, szczegółowych materiałach, tworząc tym samym dokumentację przydatną dla osób dokonujących napraw obiektu.

Inspekcje obiektów budowlanych: Service

BSP W INSPEKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Jeżeli chcesz w bezpieczny oraz szybki sposób wykonać inspekcję obiektu budowlanego, znajdując ogniska korozji, pęknięcia ścian, ubytki w izolacji lub uszkodzenia elewacji, nieciągłości pokrycia dachowego, wskazując niepoprawnie zamocowane części czy wysoko położone elementy, które uległy usterce, wykorzystaj szczegółowe materiały pozyskane przez nasze BSP. Wykonując w ten sposób kontrolę obiektu zyskujesz możliwość powrotu w dowolnej przyszłości do zarejestrowanych materiałów, odpowiednio planując prace i dbając o bezpieczeństwo budynków, mostów czy turbin wiatrowych!

Inspekcji podlegają najróżniejsze obiekty budowlane, często wysokie i posiadające elementy niedostępne dla kontrolującego je człowieka. Stąd przy prowadzeniu prac tego typu korzysta się z Bezzałogowych Statków Powietrznych, umożliwiających za pomocą materiałów zdjęciowych i filmowych, ocenę stanu technicznego budynku lub budowli. Wysokorozdzielcze zdjęcia wykonywane w niewielkiej odległości od obiektu podlegającego inspekcji, zapewniają zdjęciom rozdzielczość nawet pojedynczych milimetrów, obrazując bardzo małe szczegóły, niezwykle ważne dla poprawności prowadzonych prac. Inspekcji podlegać mogą wszelkie obiekty budowlane, m.in. mosty wraz z ich pylonami, wantami czy kratownicami, turbiny wiatrowe, kominy, maszty radiowe, budynki mieszkalne, hale przemysłowe, obiekty zabytkowe i wiele innych. Tak liczne rodzaje obiektów budowlanych narażone są na zupełnie odmienne czynniki szkodzące ich konstrukcjom, działające z siłą oraz intensywnością, zależną od materiału z jakiego wykonany jest obiekt oraz sposobu i stopnia jego zabezpieczenia. Faktem łączącym wszystkie budynki oraz budowle jest uleganie ustawicznemu niszczeniu, powodowanemu wpływem czynników atmosferycznych, zmęczeniem materiału, osłabieniem powłok ochronnych czy niepoprawnie realizowanym procesem budowy lub prowadzoną eksploatacją. Wspomnieć należy także o destrukcyjnym, często obserwowanym wpływie budowli sąsiednich na analizowany obiekt. W celu zachowania długotrwałego bezpieczeństwa, planowania remontów i renowacji obiektów, konieczne jest cykliczne inwentaryzowanie stanu konstrukcji oraz wszystkich elementów krytycznych i towarzyszących.

Korzystając ze zdjęć i filmów pozyskanych przez BSP skontrolować można np. występowanie ognisk korozji, gromadzenie się na dachu lub w orynnowaniu odpadów, pojawienie się widocznych uszkodzeń mechanicznych w postaci chociażby przerwania ciągłości konstrukcji, pęknięć, odprysków farby lub powłoki ochronnej, ubytków izolazji, uszkodzenia urządzeń zamontowanych na zewnątrz obiektu czy zmiany kształtu elementów nośnych. Przeprowadzona z użyciem BSP inspekcja jest znacznie bezpieczniejsza, a zebrane w jej wyniku materiały przeglądać i analizować można wielokrotnie, z poziomu własnego biurka, unikając wykorzystania lin alpinistycznych czy specjalistycznych rusztowań.


Mnogość zastosowań wysokorozdzielczych zdjęć i filmów zebranych przez bezzałogowce oraz możliwość ich łatwego przechowywania, wpływają na bardzo szerokie wykorzystanie BSP w nowocześnie prowadzonym procesie inspekcji obiektów budowlanych. Materiały zdjęciowe wykorzystywane jako podkład, intuicyjnie obrazujący obszary uszkodzone, stanowią dogodną dokumentację dla osób dokonujących napraw obiektów, skracając także czas konieczny do zlokalizowania usterek i zrealizowania ich naprawy, co wpływa na zwiększenie efektywności realizowanych prac.

Inspekcje obiektów budowlanych: Lista
Inspekcje obiektów budowlanych: Film
Inspekcje obiektów budowlanych: Pro Gallery
Inspekcje obiektów budowlanych: Pro Gallery
bottom of page