top of page
Ortomozaiki i NMPT: Usługi
azoty_porow_dzis.jpg

ORTOMOZAIKI I NMPT

Ortomozaika jest produktem rastrowym, w pełni kartometrycznym, powstałym na skutek przekształcenia rzutowego tworzących ją obrazów składowych. Przekształcenie obrazów pozyskanych w klasycznym rzucie środkowym na ortoobrazy, reprezentujące rzut ortogonalny, możliwe jest dzięki utworzeniu w procesie obliczeniowym Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu. Zmozaikowanie tak przygotowanych ortoobrazów pozwala na przedstawienie w jednym, wysokorozdzielczym, a zatem czytelnym i atrakcyjnym produkcie rastrowym powierzchni terenu oraz obiektów jego pokrycia, np. budynków czy drzew, w rzucie ortogonalnym. Umożliwia to ich wygodny, szybki oraz rzetelny pomiar wraz z wyznaczeniem rzędnych wspomnianych szczegółów, bazujących na wygenerowanym NMPT.

Ortomozaiki i NMPT: Lista

ZASTOSOWANIA PRODUKTU

Niezależnie czy chcesz wykonywać pomiary, zliczać składowane elementy/materiały, inwentaryzować postępy prac, szacować poniesione szkody czy po prostu zależy Ci na atrakcyjnym zaprezentowaniu danego obszaru- Ortomozaika jest rozwiązaniem dla Ciebie!

Ortomozaiki posiadając niewielki rozmiar piksela terenowego (oferowane przez nas ortomozaiki są standardowo 
2-centymetrowej rozdzielczości), w połączeniu z NMPT, stanowią wysokorozdzielczy, wygodny, a przede wszystkim czytelny produkt, który umożliwia proste i szybkie wykonywanie wielu czynności, będących codziennością specjalistów wielu branż- wprost z biura! Produkt ten znacząco ułatwia m.in. przeprowadzanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, kontrolę postępu prac, wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej, określanie stopnia zniszczeń upraw czy lasów, inwentaryzację składowanych na placu elementów/materiałów lub sprawdzanie stanu nawierzchni dróg na znacznym obszarze. Poniżej zestawiono kilka, przydatnych w wielu sektorach zastosowań,  dla sporządzanych przez nas ortomozaik. Produkty te wykorzystywane są m.in.
w geodezji, budownictwie, planowaniu, projektowaniu, drogownictwie, kolejnictwie, rolnictwie, leśnictwie czy szeroko pojętym przemyśle. Wysoka rozdzielczość zapewniania przez zebranie danych z wykorzystaniem profesjonalnych, Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz możliwość nadania produktowi georeferencji opartej o pomiar fotopunktów wykonywany z wykorzystaniem precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy GNSS, są gwarancją dokładności prowadzonych w ten sposób pomiarów, wyliczeń, inspekcji i analiz, jak również umożliwiają atrakcyjną prezentację terenu zabudowanego lub obszaru dla planowanej inwestycji.

Ortomozaiki jako wysokorozdzielczy produkt rastrowy wraz z Numerycznym Modelem Pokrycia Terenu, będącym rastrem, zawierającym w każdym pikselu informację nt. wysokości terenu lub elementów jego pokrycia, stanowią zestaw danych umożliwiający wykonywanie wielu standardowych opracowań geodezyjno-kartograficznych wprost z biura. Produkt taki pozwala na kontrolę aktualności mapy zasadniczej, jeszcze przed wyjściem w teren, co ukazuje skalę braków i błędów występujących

w treści istniejącej mapy, pozwalając przy tym ocenić czasochłonność i koszt prac prowadzonych np. celem wykonania MdcP. Ortomozaiki wraz z NMPT umożliwiają także przeprowadzenie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego większości szczegółów terenowych, skracając i przyspieszając znacznie pomiary terenowe, sprowadzając ich znaczną część do wrysowania szczegółów na mapę poprzez standardowy program CAD i obrysowanie treści przygotowanej ortomozaiki, łącznie z luźnymi pikietami wysokościowymi. Ponadto oferowane przez nas produkty pozwalają na szybkie przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej inwestycji czy wyznaczenie współrzędnych punktów na terenach zamkniętych, niedostępnych do bezpośredniego pomiaru terenowego.

Ortomozaiki z NMPT, bazując na niewielkim rozmiarze piksela terenowego oraz możliwości nadania im georeferencji opartej na fotopunktach, pomierzonych z wyk. precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy GNSS zapewniają dokładne oraz precyzyjne wyznaczenie położenia elementów mierzonych, spełniając w zupełności wymagania dotyczące błędów pomiaru poszczególnych grup dokładnościowych szczegółów terenowych. Możliwe do uzyskania dokładności są zawsze udokumentowane stosownymi raportami, powstałymi w toku procesów obliczeniowych, przeprowadzonych podczas tworzenia produktu. Zawierają one wiele szczegółowych informacji opisujących produkt oraz dwie najważniejsze wartości go charakteryzujące- średni błąd kwadratowy wpasowania bloku zdjęć w osnowę oraz średni błąd kwadratowy wyznaczenia współrzędnych terenowych.

Jeśli chcesz przyspieszyć wykonywanie w swojej firmie standardowych opracowań geodezyjno-kartograficznych, zmniejszając przy tym udział prac terenowych, np. sprawdzając przy własnym biurku aktualność mapy zasadniczej czy wykonując pomiar na potrzeby realizacji MdcP lub inwentaryzacji powykonawczej, równocześnie wprowadzając do własnej działalności nowoczesną technologię, sprawdź nasze produkty i oceń jak ułatwią Ci codzienną realizację zadań.

Wysokorozdzielcze ortomozaiki, posiadające rozdzielczość terenową pojedynczych centymetrów i będące w istocie najbardziej aktualnym, niezwykle wiernym, fotograficznym przedstawieniem rzeczywistości, umożliwiają bardzo atrakcyjną wizualnie prezentację konkretnego obszaru. Produkt taki wizualizując kompleksowo aktualny stan terenu, pozwala doskonale zaprezentować go zarówno w wersji cyfrowej, udostępnianej w internecie czy wysłyanej bezpośrednio do klienta, jak i w wersji analogowej, zdobiąc w postaci wielkoformatowego zdjęcia ścianę biura lub sali konferencyjnej. Aktualna ortomozaika dzięki swojej ogromnej rozdzielczości, otrzymanej poprzez odpowiednie pozyskanie zdjęć z Bezzałogowego Statku Powietrznego, umożliwia m.in. zaprezentowanie potencjalnemu inwestorowi terenu pod planowaną budowę, prezentację ostatniej niezabudowanej działki w okolicy, wizualizując równocześnie rzeczywistą i aktualną formę użytkowania działek sąsiednich, stworzenie profesjonalnej wizualizacji terenu zakładu produkcyjnego, osiedla mieszkalnego czy parku miejskiego, zyskując atrakcyjną formę promocji tego terenu, stanowiącą powód do dumy właściciela lub zwiększającą szansę jego potencjalnej sprzedaży.

Jeśli chcesz ozdobić swoje biuro lub salę konferencyjną wielkoformatowym zdjęciem własnego zakładu produkcyjnego, obszaru firmy lub właśnie oddanego do użytku osiedla mieszkaniowego czy odcinka drogi lub zależy Ci na atrakcyjnym i aktualnym przedstawieniu terenu inwestycyjnego, zachęcając tym samym potencjalnych inwestorów czy  kupców nieruchomości, skorzystaj z nowoczesnej technologii i sprawdź oferowane przez nas produkty. 

Nader często mapa zasadnicza jest w swojej treści nieaktualna i nie zawiera mnóstwa elementów aktualnego pokrycia terenu, zaś opracowanie mapy do celów projektowych, zwłaszcza na obszarach o znacznej powierzchni, zajmuje sporo czasu. Oczywiście proces przygotowania MdcP można usprawnić właśnie z użyciem ortomozaik i NMPT, ułatwiając oraz przyspieszając przeprowadzenie prac geodezyjnych- tak, jak opisano to w zastosowaniu pierwszym- POMIARY GEODEZYJNE. Chęć znaczącego przyspieszenia momentu rozpoczęcia procesu projektowania staje się dziś warunkiem koniecznym podczas przygotowania do właściwej realizacji inwestycji. Prace te wspomóc można nie tylko od strony geodezyjnej, ale także i od strony projektanta. Wysokorozdzielcza ortomozaika, przedstawiająca dany obszar z fotorealistyczną dokładnością jest nie tylko najprostsza

w interpretacji, ale także zawiera najbardziej aktualny stan pokrycia i użytkowania analizowanego terenu. W pełni kartometryczny produkt, jakim jest ortomozaika, wraz z przygotowanymi równolegle NMPT i NMT, posłużyć może zatem do szybkiego rozpoczęcia projektowania, jeszcze przed opracowaniem MdcP, a także jako doskonałe uzupełnienie treści gotowej MdcP, znacząco ułatwiające i unaoczniające wszystkie oznaczenia stosowane na mapach zasadniczych. Taki aktualny, fotorealistyczny produkt

z pewnością ułatwi projektantowi wpasowanie planowanego obiektu w istniejący teren i dostarczy mu przede wszystkim mnóstwo dodatkowych informacji, których nie zawiera treść nawet najbardziej aktualnej mapy zasadniczej.

Jeżeli zależy Ci na rozpoczęciu procesu projektowania obiektu, już po jednym nalocie fotogrametrycznym, dając czas geodezcie na rzetelne ukończenie zleconej MdcP lub chcesz dostarczyć do biura projektowego kompletne, czytelne i niosące w 100% aktualne informacje materiały, wspomagające treść zamówionej mapy, sprawdź możliwości i korzyści, jakie niesie z sobą zastosowanie ortomozaiki i NMPT.

Planowaną realizację inwestycji poprzedza zawsze rejestracja aktualnej rzeźby terenu, umożliwiająca wykonanie bilansu mas ziemnych, sprawdzająca możliwości zabudowy danego obszaru, aktualny sposób jego użytkowania oraz jego ograniczenia. Ortomozaika wraz z Numerycznym Modelem Pokrycia Terenu oraz utworzonym na jego bazie Numerycznym Modelem Terenu umożliwia pomiar rzeźby terenu, znacznie gęstszy niż standardowy, terenowy pomiar GNSS rozproszonych pikiet wysokościowych, tym samym pozwalając na wyznaczenie wysokości konkretnych punktów terenowych oraz dokładniejsze określenie objętości danych form terenu, stających na drodze potencjalnej inwestycji. Zastosowanie ortomozaiki i NMT oprócz większej rozdzielczości rejestracji rzeźby terenu, posiada wiele znaczących zalet, kompletnie nie występujących przy pomiarach klasycznych. Przede wszystkim ortomozaika zapewnia aktualną i realistyczną rejestrację stanu obszaru planowanej inwestycji, poprzez stworzenie produktu rastrowego, kompleksowo charakteryzującego dany teren, jego sposób użytkowania, występującą na nim roślinność, drogi, cieki wodne czy istniejące obiekty budowlane, wymagające wyburzenia. Takie informacje stanowią niezwykle cenne dane dla inwestora, zarówno przed rozpoczęciem robót, ułatwiając ocenię kosztów i trudności, jak i przez cały okres życia projektu, umożliwiając poprzez wykonywanie kolejnych ortomozaik, analizę następujących w terenie zmian oraz kontrolę wpływu inwestycji na otaczające jej teren środowisko naturalne.

Jeśli zależy Ci na pozyskaniu wysokorozdzielczego produktu, oddającego kompleksowo wszystkie cechy zagospodarowania

i aktualny stan obszaru planowanej inwestycji wraz z danymi szczegółowo opisującymi jego rzeźbę terenu lub chcesz monitorować długofalowo wpływ budowy na otaczające ją środowisko, skorzystaj z oferowanych przez nas ortomozaik oraz Numerycznych Modeli Terenu i śledź wszystko z góry.

Prowadzisz geodezyjną obsługę inwestycji drogowej lub przemysłowej na znacznym obszarze? Może jesteś przedsiębiorcą branży budowlanej i zależy Ci na kontroli postępu prowadzonych prac, celem zwiększenia wydajności i dotrzymania terminu oddania? Jeżeli chcesz kontrolować z dużą dokładnością i precyzją ilość wykonanych elementów obiektu liniowego, ale nie stać Cię na ciągłe prowadzenie klasycznych pomiarów geodezyjnych, skorzystaj z możliwości fotogrametrii, opartej o wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych. Przygotowywane przez nas ortomozaiki oraz NMPT z centymetrową dokładnością obrazują postępy prac, pozwalając równocześnie na prowadzenie ilościowych obliczeń, dotyczących powierzchni czy objętości kolejno powstających obiektów. Korzyści płynące z zastosowania ortomozaik i NMPT pomagają nie tylko w kontroli prowadzonych właśnie prac, lecz znacząco wspomagają także wykonanie finalnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu. Długotrwały pomiar krawężników, rynienek odwodnieniowych, zmian nawierzchni czy rozproszonych pikiet wysokościowych na wykonanym placu magazynowym lub układzie drogowym generuje koszty i kilkudniowe, całkowite zajęcie ekipy pomiarowej. Formą znacznego skrócenia wspomnianych, nużących dla wszystkich geodetów prac, równocześnie bez wrysowania wspomnianych elementów wprost z gotowego projektu, jest skorzystanie z ortomozaiki i klasycznego programu typu CAD. Z pomiaru kilkuset pikiet terenowych pozostanie jedynie otwarcie paru studzienek oraz domiar niewielkiej części szczegółów terenowych. Dodatkowo do gotowej mapy z inwentaryzacją dołączyć możesz przygotowaną ortomozaikę, uatrakcyjniając w ten sposób materiały

i przekazując wiele ponadnormatywnych informacji o nowopowstałym obiekcie. Brzmi dobrze prawda?

Jeśli chcesz cyklicznie kontrolować postępy robót budowlanych, będąc geodetą, inwestorem lub wykonawcą robót, zbierając wszystkie informacje na fotorealistycznej ortomozaice oraz przygotowanym Numerycznym Modelu Pokrycia Terenu, sprawdź ile czasu pozwoli Ci to zaoszczędzić... Podobnie w przypadku zbliżającego się terminu oddania obiektu do użytku i potrzebie przygotowania inwentaryzacji powykonawczej "na wczoraj", skorzystaj z możliwości wrysowania szczegółów terenowych

z wysokorozdzielczej ortomozaiki, uzupełniając ją jedynie niewielkim pomiarem terenowym i dotrzymaj napiętego terminu, posiłkując się nowoczesną technologią i możliwościami fotogrametrii niskiego pułapu, rozwijając w ten sposób własną firmę.

Znaczna powierzchnia obszaru prowadzonych robót budowlanych, szczególnie przy realizacji inwestycji liniowych lub funkcjonowanie dużego zakładu produkcyjnego generuje konieczność składowania mnóstwa elementów, półproduktów, gotowych produktów czy materiałów sypkich, niezbędnych do realizacji bieżących prac i zleceń. Z czasem elementy/materiały te zaczynają mieszać się miedzy sobą lub co gorsza, ginąć z miejsc składowania. W takiej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ich policzenie "z góry". Zastosowanie Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz fotogrametrii niskiego pułapu umożliwia stworzenie ortomozaiki, pozwalającej na wykonanie inwentaryzacji składowanych elementów zarówno na placu zakładowym, jak i terenie budowy. Obliczony przy tym Numeryczny Model Pokrycia Terenu umożliwia bardzo dokładny i precyzyjny pomiar objętości składowanych, materiałów sypkich, modelując ich hałdy ze znacznie większą rozdzielczością i szczegółowością niż klasycznie prowadzone pomiary GNSS. Zalety i liczne zastosowania pomiarów objętości zostały szerzej opisane w osobnej zakładce witryny

Jeżeli chcesz dokładnie i rzetelnie zinwentaryzować liczbę składowanych na placu magazynowym lub terenie budowy elementów, nie tracąc przy tym kilku dni na fizyczne ich zliczanie, skorzystaj z wysokorozdzielczej ortomozaiki.

W przypadku składowania/produkcji materiałów sypkich sprawdź zastosowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, oddającego wszystkie cechy geometryczne hałd, znacząco zwiększając rzetelność wykonywanego pomiaru, względem technik klasycznych, upraszczających wyznaczane w ten sposób obrysy i przejdź na zupełnie nowy poziom wyznaczania objętości Twoich materiałów.

Populacja dzikiej zwierzyny w ostatnich latach znacząco się zwiększyła, ponadto człowiek powiększając zasięgi swoich upraw wkracza nieustannie na terytorium zwierząt leśnych, zmniejszając równocześnie powierzchnię ich pierwotnych siedlisk

i prowokując tym samym coraz częstsze interakcje interesów człowieka ze zwierzyną. Zwierzęta leśne w poszukiwaniu pożywienia lub tymczasowych siedlisk wybierają pola uprawne, powodując liczne szkody. Któż z rolników uprawiających chociażby kukurydzę nie doświadczył szkód, spowodowanych np. przez stado dzików. Konieczne jest wówczas zgłoszenie do lokalnego Koła Łowieckiego i określenie powierzchni zniszczonych upraw. Ortomozaika pola uprawnego pozwala na rzetelne i dokładne wyznaczenie konkretnej powierzchni lub udziału procentowego zniszczonych roślin, nie krzywdząc interesów ani rolnika, ani przedstawicieli Koła Łowieckiego.


Produkt taki pomaga udokumentować także skutki coraz częściej występujących w naszym kraju skrajnych zjawisk pogodowych. Problem dotyczy zarówno obszarów rolnych, jak i leśnych. Gwałtowne gradobicia, burze z ulewami, potężne wiatry czy trąby powietrzne, a także szczególnie dotkliwe susze, mogą zniszczyć produkt wieloletniej pracy ludzkich rąk- niszcząc zboża, burząc szklarnie wraz z warzywami czy łamiąc setki hektarów lasu, z łatwością porównywalną do złamania zapałki. Niezwykle ważne jest wówczas, aby poniesione straty zostały profesjonalnie udokumentowane, pozwalając na ubieganie się o stosowne odszkodowania i rekompensaty.  Możliwość taką doskonale realizuje  produkt fotogrametrii niskiego pułapu, jakim jest ortomozaika z NMPT. Fotorealistyczny produkt, w pełni kartometryczny, a zatem umożliwiający prowadzenie pomiarów i analiz powierzchni, pozwala na dokładne i profesjonalnie przeprowadzone udokumentowanie poniesionych strat, znacząco zwiększając szansę na otrzymanie pomocy finansowej od stosownych instytucji.

Jeżeli zwierzyna leśna zniszczyła, bądź niszczy w sposób ciągły część Twoich upraw, doznałeś strat z powodu wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, łącznie z suszą we wczesnej fazie wzrostu roślin, chcesz rzetelnie udokumentować poniesione straty przed złożeniem stosowych wniosków- skorzystaj z zobrazowania obszaru upraw, bądź lasu z pułapu lotniczego i sprawdź możliwości oraz korzyści płynące z zastosowania wysokorozdzielczej ortomozaiki.

Ortomozaika wraz z Numerycznym Modelem Pokrycia Terenu stanowi wysokorozdzielczy, czytelny i fotorealistyczny produkt, który posiadając georeferencję, umożliwia nie tylko jednorazową rejestrację stanu środowiska czy rzeźby terenu, ale osadzenie rezultatów w konkretnym układzie współrzędnych pozwala na łatwe nałożenie produktów pozyskanych w ciągu kilku lat

i niezwykle proste ich porównanie. Występująca w ostatnich latach cykliczna susza powoduje zmniejszenie powierzchni zbiorników wodnych, co bardzo dokładnie widoczne jest z pułapu lotniczego, obserwując ich granice w postaci przesuwającej się linii brzegowej. Zmiany w środowisku przyrodniczym spowodowane są także występowaniem w zupełności naturalnych procesów, takich jak chociażby wędrówka wydm, obserwowana na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Procesy przeobrażające istniejącą rzeźbę terenu z łatwością monitorować można wykorzystując do tego celu obliczone NMPT oraz Numeryczne Modele Terenu. Produkty takie pozwalają na wykonanie pomiarów objętości oraz zestawieniu aktualnej rzeźby terenu z wynikami pierwszej oraz poprzedniej rejestracji jej stanu. Wykorzystywane są one także do monitoringu osuwisk, klifów czy obrywów skalnych, gdzie wspomagane są także przy użyciu przygotowywanych przez nasz zespół modeli 3D i chmur punktów. Rezultaty fotogrametrii niskiego pułapu pozwalają określić odległość pomiędzy aktualnie zarejestrowanymi punktami zbocza,

a ich odpowiednikami rejestrowanymi w przeszłości, co umożliwia określenie wielkości przesunięcia się obrywu czy skarpy

w czasie.

Zmiany przeobrażające całe lub części obszaru zachodzą nie tylko w przyrodzie, ale też w środowisku miejskim. Obserwujemy bardzo korzystny trend powrotu zieleni do miast, zwiększających się powierzchni parków miejskich, skwerów, lasów podmiejskich czy bardzo popularnych łąk kwietnych. Dla dobrego, konsekwentnego i długofalowego zarządzania i prowadzenia zieleni miejskiej konieczny jest monitoring jej powierzchni czy stanu w odpowiednich porach roku. Zmianom podlegają też pojedyncze dzielnice, osiedla, nieruchomości czy działki. Możemy obserwować i monitorować ich wpływ na tereny sąsiednie oraz śledzić w czasie zmiany sposobu użytkowania konkretnych obszarów. Dane takie są niewątpliwie przydatne dla urbanistów, planistów, wspomnianych zarządców zieleni miejskiej, ale także inwestorów, poszukujących terenów nieużytkowanych lub zaniedbanych, mogących przejść korzystną dla okolicy rewitalizację lub stać się terenem pod potencjalną inwestycję. Przestrzeń miejską monitorować można także pod kątem bezpieczeństwa, na przykład w postaci oznaczania nielegalnych przejść przez torowiska czy poszukując nielegalnych koczowisk ludzkich. Na wszystkie wymienione potrzeby odpowiada wysokorozdzielcza ortomozaika, pozwalająca nie tylko na interpretację wizualną, ale także na przeprowadzanie konkretnych obliczeń ilościowych i obszarowych.

Jeśli zależy Ci na cyklicznym obrazowaniu danego obszaru, chociażby w celu kontroli zmian na nim zachodzących, prowadzisz monitoring takiego terenu, nie tylko pod kątem wizualnym, ale także rejestrując występującą na nim rzeźbę i pokrycie terenu, sprawdź zalety i mnogie możliwości fotogrametrii niskiego pułapu. Oparta na zastosowaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych nowoczesna technologia otworzy przed Tobą zupełnie nowe możliwości, zwiększając efektywność, ale

i efektowność prowadzonych przez Ciebie działań.

Ortomozaiki i NMPT: Tekst

Pomiary geodezyjne

Ortomozaiki i NMPT: Pro Gallery
Ortomozaiki i NMPT: Tekst

Atrakcyjna wizualnie prezentacja terenu inwestycyjnego/ zabudowanego

Ortomozaiki i NMPT: Pro Gallery
Ortomozaiki i NMPT: Tekst

Wspomaganie procesu projektowania

Ortomozaiki i NMPT: Pro Gallery
Ortomozaiki i NMPT: Tekst

Rejestracja stanu obszaru oraz rzeźby terenu przed planowaną inwestycją

Ortomozaiki i NMPT: Pro Gallery